Elementor #313

INVITATION / ZAPROSZENIE, POLAND/POLSKA

Invitation to participate in the event disseminating the results of the SAFE-ORGfood project “International education for the safety of organic food”, which will be held on 09/21/2022 from 12.00-16.00, at the Warsaw University of Life Sciences.

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu upowszechniającym rezultaty projektu SAFE-ORGfood “Międzynarodowa edukacja dla bezpieczeństwa żywności ekologicznej”, które odbędzie się 21.09.2022 w godz. 12.00-16.00, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

On behalf of the SAFE-ORGfood project team “Transnational Quality Education for Organic Food Safety”, I kindly invite you to participate in the event disseminating the results of the project.

W imieniu zespołu projektowego SAFE-ORGfood “Transnational Quality Education for Organic Food Safety” serdecznie zapraszam Państwa do udziału w wydarzeniu upowszechniającym wyniki projektu.

Participation in the event is free of charge. We cordially invite everyone willing to participate to register. The registration form is available at the following link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8eVjOplfRlFRMvavDlcQFRL9UN01XRkRTRkw5MVJYMjI3MkNCR0RFUEJZMC4u

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wszystkich chętnych do udziału zapraszamy serdecznie do rejestracji.  Formularz rejestracyjny dostępny jest pod poniższym linkiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8eVjOplfRlFRMvavDlcQFRL9UN01XRkRTRkw5MVJYMjI3MkNCR0RFUEJZMC4u