Agenda

Program wydarzenia / Agenda of the event

12:00 – 13:30

 • Powitanie uczestników i przedstawienie programu spotkania – Joanna Trafiałek
 • Prezentacja projektu i konsorcjum – Joanna Trafiałek
 • Prezentacja i dyskusja dot. „Międzynarodowego raportu na temat poziomu wiedzy
  o bezpieczeństwie żywności wśród interesariuszy sektora żywności ekologicznej” – Joanna Trafiałek
 • Prezentacja i dyskusja dot. „Podręcznika na temat bezpieczeństwa żywności w produkcji ekologicznej” – Dominika Średnicka-Tober
 • Prezentacja i dyskusja dot. „Gotowej do wdrożenia instrukcji zawierającej praktyczne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa żywności ekologicznej”- Joanna Trafiałek

 13:30 – 14:15 Przerwa

 14:15 – 16:00

 • Prezentacja e-learningowych materiałów wykładowych na temat systemu bezpieczeństwa żywności w produkcji ekologicznej –  Ewa Czarniecka-Skubina
 • Prezentacja i dyskusja dot. wykładu on-line na temat zagrożeń biologicznych w produkcji żywności – Katarzyna Neffe-Skocińska
 • Prezentacja i dyskusja dot. wykładu on-line na temat zagrożeń fizycznych w produkcji żywności – Ewa Czarniecka-Skubina
 • Prezentacja i dyskusja dot. wykładu on-line na temat zasad HACCP w produkcji żywności – Joanna Trafiałek
 • Prezentacja i dyskusja dot. filmu na temat bezpieczeństwa żywności w produkcji ekologicznej – Joanna Trafiałek
 • Dyskusja i podsumowanie wydarzenia

 16:00   Zakończenie